Produkty firmy Pesl najčastejšie odoberajú nasledujúce firmy.



Informácie:
výroba stomatologickej techniky
Dodávame:



Informácie:
verejné a priemyselné osvetlenia
Dodávame:



Informácie:
poradenstvo v poskytovaní hotelových služieb
Dodávame:



Informácie:
plynovodné, vodovodné a kanalizačné siete a rozvody
Dodávame:



Informácie:
Východoslovenské, strojárne, akciová spoločnosť, Košice
Dodávame:



Informácie:
realizácia bowlingových dráh
Dodávame:



Informácie:
výroba a predaj manipulačnej techniky
Dodávame:
PESL s.r.o. 04465 Košická Belá 269 tel.: +421907979102, +421907979103 email:pesl@pesl.sk

Stop uránu/ Zachráňme Jahodnú